Studier på Koffein

Normal koffeinkonsumtion och dess inverkan på ämnesomsättningen

Studien visar att en dos av 100mg koffein ökade den naturliga ämnesomsättningen av både magra och före-detta tjocka människor med 3-4% över 150 min och ökade den naturliga förbränningen som uppstår vid matintag. Mätning av energiförbrukningen med hjälp av en respirometer visade även att ett regelbundet intag av 100 mg koffein varannan timma under en 12-timmars period ökade den naturliga ämnesomsättningen med 8-11% under en 12-timmars period vilket i reala termer innebär en kaloriförbrukning på 150 kcal om dagen i magra personer och ca 80 kcal om dagen i före-detta tjocka personer. Ett normalt koffeinintag på totalt 600 mg utspritt över 12 timmar har alltså en märkbar effekt på kaloriförbrukning och kan mycket väl främja ämnesomsättningen hos feta människor.

Sammanfattningsvis innebär alltså ett regelbundet intag av 100 mg koffein varannan timma en daglig energiförbrukning på 150 kcal hos en mager människa eller 4500 kcal förbrända på 1 månad och likaså för före-detta tjocka en kaloriförbrukning på 2400 kcal i månaden endast av att inta koffein.

Källa:Normal caffeine consumption: influence on thermogenesis and daily energy expenditure in lean and postobese human volonteers

 

 

Koffeinets prestationshöjande effekter på det neuromuskulära nervsystemet

Den prestationshöjande effekten av koffein under uthållighetsträning beror på flera faktorer men det finns bevis för en effekt på både det centrala nervsystemet och excitations-kontraktionens koppling av skelettmuskulatur. Ökningen av träningsuthållighet ses efter koffeinijektion på råttor som ger starka belägg för en central prestationshöjande effekt. Den centrala prestationshöjande effekten är sannolikt inte kopplad till koffeinets förmåga att främja vakenhet utan beror antagligen på att smärt- och ansträngningströskeln höjs.

Det finns inga bevis på att koffein förändrar den perifera nervledningshastigheten eller neuromuskulära överföringen och en annan studie visade att synkroniseringen inte påverkas av koffein.

Andra studier har dock visat att koffein kan ha en direkt effekt på skelettmuskulatur som skulle kunna vara prestationshöjande. t.ex visade patienter med ryggmärgsskador förbättringar genom stimulerad kontraktionskraft under cykling trots det faktum att de inte har någon perfier smärtingång och inget svar av det sympatiska nervsystemet.

Två studier har funnit en förstärkning av kraftproduktion under submaximal stimuleringsintensitet och 1 studie fann att M-vågsamplituden inte ändras av koffein.

Tillsammans tyder dessa studier på att koffein kan öka den sammandragande kraften under submaximala kontraktioner genom potentiering av kalcium från ryanoidreceptorn och inte genom att ändra den sarkoplasmiska retbarheten.
Dessutom är potentiering av ansträngning under submaximal elektrisk stimulering identiska i vana och ej vana koffein-konsumenter.

Sammanfattningsvis är prestationshöjande effekter av koffein under uthållighetaktiviteter kopplade delvis genom ökad kontraktionskraft och dels av en minskning av upplevd ansträngning eller eventuellt en avtrubbning av ansträngning och smärta.

Källa: Effect of caffeine on the neuromuscular system--potential as an ergogenic aid

Koffein och uthållighet

Tron bland idrottare att koffein är prestationshöjande är vanligt och flera styrelser för idrott har motverkat användningen av koffein under tävlingar. På cellulär nivå har koffein implicerats att påverka förflyttningen av kalcium i en muskel, öka de cellulära nivåerna av cykliskt AMP och blockera adenosinreceptorer i det centrala nervsystemet.
Den systematiska effekten av koffein är att det sker en upphetsning i det centrala nervsystemet vilket resulterar i en  mobilisering av fria fettsyror och andra metaboliter och eventuellt öka den kontraktila muskelns status.

För närvarande har dock det vetenskapliga samfundet fortfarande delade meningar om huruvuda koffeinintag verkligen ger en prestationhöjande effekt i Sport.
Vissa tecken finns på att koffein kan förbättra prestandan i sporter där styrka och kraft är viktigt men bristen på  forskning på människor gör det svårt att komma till bestämda slutsatser.

Dessutom finns rapporter på koffeinets effekter på syreupptag och prestanda under motion som är tvetydiga.

Samtidigt kommer det nya studier som tyder på att koffein faktiskt har en prestationshöjande effekt i uthållighetssporter som maratonlöpning. Denna hypotesen stöder sig på att koffein ökar tillgången av fria fettsyror och har en glykogen-sparande effekt i muskler.

Sammanfattningsvis finns det ändå en hel del stöd för att koffein verkligen är en prestationshöjande drog.

Källa:Caffeine and endurance performance

Undersökning av kaffes effekt på pigghet och prestation på natten

Ett experiment gjordes för att undersöka effekterna av kaffe på prestanda och vakenhet på dagen och på natten. Resultaten visade att kaffet gav en positiv effekt på vakenhet och förbättrad prestanda i en mängd olika aktiviteter både på dagen och på natten, effekterna var även ofta mycket stora, till exempel visade det sig att koffeinhaltigt kaffe som dracks på natten gav samma uppiggande effekt som när man dricker ett glas juice på dagen.

I motsats till effekterna av koffeinhaltigt kaffe var skillnaden mellan koffeinfritt kaffe och juice liten och varierbar vilket innebär att det koffeinhaltiga kaffet verkligen gör dig piggare.

Sammanfattningsvis visar dessa resultat tydligt de positiva effekterna av att konsumera koffeinhaltigt kaffe och att det har en uppiggande effekt både på dagen som på natten.

Källa:Investigation of the effects of coffee on alertness and performance during the day and night

 

Caffeine and exercise performance.

 

Denna studien visar att koffein inte verkar visa någon större förbättring vid träning som är under 30 minuter,  men koffein visar däremot förbättring vid träning som sträcker sig över 30 minuter som t.ex löpning och andra uthållighetskrävande sporter.

Länk till studie

 

 

Metabolic catecholamine, and endurance responses to caffeine during intense exercise.

 

Denna studien visar att koffein ökar prestationsförmågan även vid korta( 4-6 min) ansträngningar.

Länk till studie

 

Caffeine, neuromuscular function and high-intensity exercise performance.

 

Studien visar att det fortfarande finns frågetecken huruvida koffeinets effekter påverkar t.ex kort intensiv styrketräning, då koffein ändå påverkar kroppen genom att stimulera CNS och förbättra neuromuskulära sändningar, de som utfört studien sammanfattar att fler studier behövs för att komma fram till något konkret.

Länk till studie

 

 

Caffeine reversal of sleep deprivation effects on alertness and mood.

 

Här har ett test gjorts på 50 manliga deltagare för att ta reda på om koffein kan mildra effekterna från sömnbrist, de delades in i grupper där en av dem inte hade sovit på hela 48 timmar, testet visar att med höga doser koffein ( ca 600 mg i den senare gruppen) gör att deras mentala pigghet blev mycket nära den pigghet den är under normala omständigheter med normal sömn.

Länk till studie

 

Effects of caffeine on alertness.

 

Även här visas att testgruppen som fick koffein var piggare och mer "vakna" mentalt jämfört med gruppen som fick placebo.

Länk till studie

 Övrigt:

Koffein: Smärtlindrare, prestationshöjare, fettförbrännare och cancerskydd

Koffein som doping

pengar och investeringar

 

 

 


 

 

*Vi som översatt studierna frånsäger oss allt ansvar gällande eventuella felaktigheter eller missförstånd i texterna.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)